Kto za tym stoi?

FBCover2

Stache [stæʃ] – zapis fragmentu angielskiego słowa mustache.

Jedyna szybka i skuteczna metoda tłumaczenia wymowy mojego imienia. Tym sposobem „Stache, just like the mustache” wkradło się do mojego życia w trakcie jednej z podróży.

Stache (aka. Staś) – Mam 24 lata. Pracuję nad grami wideo, studiuję i przyglądam się Warszawskiej rzeczywistości, chociaż ciągle ciągnie mnie w nowe i stare miejsca.